www.pricoh.nl.

Het bestuur is het bevoegd gezag van de “Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs Hoogeveen (PricoH)” .

Voorzitter:
dhr. J. Tillema

Penningmeester:
dhr. M. Hoekstra

Secretaris:
dhr. R. Mol

Leden:
mevr. J. Drenth
dhr. C.J. van Eerten
dhr. M. de Groot
mevr. C. van der Spek
dhr. A. Visscher

Directeur/Bestuurder:
dhr. G. Janze