Missie van “De Hoeksteen”

 

Wij zijn een christelijke school, waarin de verhalen uit de Bijbel de basis vormen voor het dagelijks gebeuren.

Ook leren we de kinderen respectvol om te gaan met de schepping. Wij bieden een veilige omgeving.

We proberen op elk specifiek vakgebied het maximaal haalbare uit onze kinderen te halen.

Onze school is een omgeving waarin kinderen en volwassenen elkaar respecteren en accepteren