Voorzitster:

mevr. J. Schonewille

     

Secretaresse :

mevr. J. Mol

Penningmeester:

mevr. A. Middelveld

Overige leden:

Mevr. H. Benjamins

Mevr. D. Annen

 

Doel van de ouderraad

Wij, als ouders die in de ouderraad zitten, willen u graag vertellen wat wij voor onze kinderen doen.

Ons doel is:

Door het organiseren van activiteiten voor leerlingen en/of ouders en bijdrage te leveren aan het optimaal functioneren van de school.

Activiteiten van de ouderraad

Verder houden we acties om extra uitgaven te kunnen doen voor de school en de kinderen. Zo zijn in het verleden de geluidsinstallatie, de sportkleding en speeltoestellen aangeschaft.

Ook is het MLP (Makkelijk LeesPlein) door de ouderraad ingericht.

Vaak helpen de (oudere) kinderen mee met deze acties.

Met zekere regelmaat organiseren we een fancy – fair om de kas te spekken.

We verlenen hulp bij verschillende activiteiten zoals de Sinterklaasviering, Kerst – of Paasviering en de schoolreizen. Wij helpen ook bij de inkopen voor de Sinterklaas – en kerstviering en de schoolreizen.

Organisatie van de ouderraad

De ouderraad vergadert gemiddeld één keer per maand, met uitzondering van de vakanties. Op iedere vergadering is een teamlid aanwezig.De leden van de ouderraad worden niet gekozen. Als er een vacature ontstaat, proberen we zelf een ouder te vinden die de lege plaats wil opvullen. Een kandidaat wordt schriftelijk aan u als ouders voorgesteld. Als u geen bezwaar heeft, dan is het voorgestelde lid aangenomen. Heeft u wel bezwaren, dan kunt u een tegenkandidaat voorstellen en wordt er wel gestemd. Dit alles hebben we in een huishoudelijk reglement beschreven.We hopen dat we duidelijk gemaakt hebben wat we voor de kinderen en de school doen. Mocht u vragen hebben, schiet u ons gerust eens aan.

­­