Het bestuur geeft leerlingen de gelegenheid om  onder toezicht de middagpauze door te brengen en is daarvoor verantwoordelijk. Het bestuur heeft een WA- verzekering voor de overblijfouder en de kinderen. De oudergeleding van de MR heeft instemming gegeven over de wijze waarop het overblijven geregeld is.                       

De kinderen betalen € 1,50  per dag voor het overblijven. De kinderen kunnen ook een stempelkaart ( 30 x) van € 45, – kopen. Van het geld worden de overblijfkrachten betaald.